Tuna Medical
Aynı sektörde faaliyet gösteren, yatay/dikey bağlantılı işletmelerin ve destekleyici kurumsal yapıların (niversiteler, odalar, sektörel örgütler, ilgili kamu kurumları gibi) belirli bir coğrafi bölgedeki örgütle yoğunlaşmasıdır. İlgili tüm kurumların ortak stratejiler doğrultusunda oluşturulmuş bir altyapı üzerinde, eşit temsil ve ortak akılla yönettiği kümelenme çalışmalarında hedef ortaklara rekabetle sektördeki pazar payını arttırmaktır.
BAYİLİKLERİMİZ

Gaziantep
Şanlıurfa
Kilis
Malatya
Adıyaman
Osmaniye
Adana
Kahramanmaraş
Antakya
MARKALARIMIZ
ÜRÜNLERİMİZ